ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА

КАСА ИНЖЕНЕРИНГ е друштво основано на 18 Јануари 2002 година. Основна дејност на друштвото е производство и монтажа на Алуминиумски конструкции. На самиот почеток најмногу е користен систмотт на алуминиумски конструкции „Нисал“ и системите на „Алумина“ АД Скопје.

Веќе од втората година се специјализира за користење на Алумимиумски конструкциии ос истемите на АЛУМИЛ и тоа сериите M9400, M9650, M11000, како и системите за структурални и полуструктурални фасади М1, М3, М4 и М5.

Референца: Санација на структурална фасада на објект МОБИМАК Скопје во 2003 година.

КАСА ИНЖИНЕРИНГ има искуство и капцаитет на знаење за користење на Германскиот систем KEIL за вентилирана камена фасада.
Референа: Во 2003 година во Приштина Каса инжинеринг изврши монтажа на 250м2 комбинирана полуструктурална, структурална и вентилирана фасада. Во склопот на Алуминиумската браварија КАСА ИНЖИНЕРИНГ успешно ги монтира своите производи во многу деловни објекти во комбинација со автоматски врати, гаражни врати како и изведба на алминиумска браварија за високоградби и индивидуални објекти.

Истражувањето на потребите на пазарот бараше воведување на ПВЦ столарија. Од 2004 година КАСА ИНЖИНЕРИНГ ја воведе линијата на производство на ПВЦ столарија од германскиот систем на профили ДИМЕКС.

КАСА ИНЖИНЕРИНГ е основана и подржувана од стручен и раководен кадар со повеќегодишно искуство во производство и монтажа на алуминиумски конструкции.

БИДЕТЕ И ВИЕ ДЕЛ ОД ЛИСТАТА НА ЗАДОВОЛНИ КОРИСНИЦИ !!!

ИСТОРИЈА НА КОМПАНИЈАТА

Кратка историја за компанијата:

Нудиме можности кои во целост ги задоволуваат потребите на клиентите со комплетна услуга, со почитување на договорените рокови за реализација на проектите и со примена на современите стандарди и најнови технологии за изградба на објекти за квалитетно, сигурно, комфорно и економично домување и работење.

ИДНИ ЦЕЛИ

Цели на компанијата:

Нудиме можности кои во целост ги задоволуваат потребите на клиентите со комплетна услуга, со почитување на договорените рокови за реализација на проектите и со примена на современите стандарди и најнови технологии за изградба на објекти за квалитетно, сигурно, комфорно и економично домување и работење.

МИСИЈА

КАСА ИНЖЕНЕРИНГ постои за да ги примени глобалните иновации во просторот на фасадите и завесите. Од 2002 година, нашиот тим се фокусира на услуги за комбинирање на креативноста и прагматизмот за да се остварат нови, привлечни идеи преку целосно, сеопфатно решение за потребите на архитектонскиот развој. Нашите услуги вклучуваат алуминиумски конструкции, дизајн, инженерство, материјални апликации, набавки, контрола на квалитет и конструкција на фасадни елементи. Нудиме можности кои во целост ги задоволуваат потребите на клиентите со комплетна услуга, со почитување на договорените рокови за реализација на проектите и со примена на современите стандарди и најнови технологии за изградба на објекти за квалитетно, сигурно, комфорно и економично домување и работење. Нашите клиенти се движечката сила на нашето постоење; да ги задржиме задоволни е основната причина за нашето постоење. Ние се фокусираме на можностите каде што можеме да воспоставиме конкурентска предност и да дадеме извонредни резултати.

ВИЗИЈА

Преку постојано унапредување на услугите, со следење и примена на иновациите во урбаната архитектура на глобално ниво, наша цел е пазарот да го збогатиме со повисок квалитет, со модерен стил и уникатен дизајн. Нашата интенција е клиентите да добијат трајна вредност со новиот дом и деловен објект за повеќе идни генерации, што најдобро ќе ја чува и надгради нивната инвестиција и капитал. Ние сме професионални и прилагодливи на различните потреби на нашите клиенти. Ја користиме нашата колективна сила за да обезбедиме исклучителни услуги. Секогаш сме отворени за мудро проширување и збогатување на бизнисот со нови дејности и нови пазари.